top of page

2009

REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA

SANT PERE SALLAVINERA (Barcelona)

 

L’edifici d’habitatge existent consta de dues plantes : planta soterrani + planta baixa, bàsicament amb estructura de murs de càrrega de pedra i coberta a dues aigües.

 

L’ampliació consisteix en edificar la  planta primera  augmentant el programa funcional de l’habitatge. La reforma en planta baixa només afectarà a la zona on s’ubica l’escala actual, per crear-ne una de nova i una petita distribució interior consistent en suprmir un envà entre dues habitacions existents per transformar l’espai en una sala polivalent. 

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

 

 

 

bottom of page