top of page

2016

REFORMA I AMPLIACIÓ DE MASIA PER A HOTEL I HABITATGE DE MASOVERS

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (Barcelona)

 

  • Rehabilitació  nucli antic de la masia, que presenta patologies constructives greus. El març de 2013 es va presentar un projecte de reforma, reforç estructural i substitució de coberta del nucli antic de la masia.

 

  • Reconstrucció de la part de l’edificació on s’ubiquen els arcs de la galeria que tenen un valor arquitectònic que donen caràcter al conjunt.

 

  • Enderroc dels coberts adossats al pati d’accés i les edificacions adossades a l’edificació principal de la masia construïdes als anys 50 o posteriors amb poca qualitat constructiva i formal

 

  •  Substitució de les diferents edificacions enderrocades per una nova edificació ubicada aproximadament on hi ha les edificacions auxiliars per enderrocar, però separades de l’antic celler, agrupant i reorganitzant la volumetria d’edificació auxiliar existent per aconseguir una imatge més compacte i unitària del conjunt.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

 

col.laboradors:

Sara Bordés Garcia, arquitecta

Josep M. Riba, arquitecte tècnic

Qudrifoli Projectes, SL

 

 

Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
bottom of page