2016

REFORMA I AMPLIACIÓ DE MASIA PER A HOTEL I HABITATGE DE MASOVERS

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (Barcelona)

 

  • Rehabilitació  nucli antic de la masia, que presenta patologies constructives greus. El març de 2013 es va presentar un projecte de reforma, reforç estructural i substitució de coberta del nucli antic de la masia.

 

  • Reconstrucció de la part de l’edificació on s’ubiquen els arcs de la galeria que tenen un valor arquitectònic que donen caràcter al conjunt.

 

  • Enderroc dels coberts adossats al pati d’accés i les edificacions adossades a l’edificació principal de la masia construïdes als anys 50 o posteriors amb poca qualitat constructiva i formal

 

  •  Substitució de les diferents edificacions enderrocades per una nova edificació ubicada aproximadament on hi ha les edificacions auxiliars per enderrocar, però separades de l’antic celler, agrupant i reorganitzant la volumetria d’edificació auxiliar existent per aconseguir una imatge més compacte i unitària del conjunt.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

 

col.laboradors:

Josep M. Riba, arquitecte tècnic

Qudrifoli Projectes, SL

 

 

Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany
Can Alemany