top of page

2019

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

CALAF (Barcelona)

 

El projecte planteja la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb un programa que es desenvolupa en planta baixa i planta primera.

 

Exteriorment l’edificació respon a volums molt regulars, composat per un volum principal de planta baixa i planta primera orientat al jardí on es desenvolupa tot el programa de l’habitatge, i un volum de només en planta baixa paral·lel al xamfrà de la parcel·la i girat respecte l’edificació principal, que correspon al garatge i a l’accés a l’habitatge. Aquest accés a l’habitatge està protegit per un voladís que uneix el cos principal i el volum del garatge.

 

 

Mitjançant una escala oberta propera a la zona d’entrada de l’habitatge, s’accedeix a la planta primera,

on s’ubica una habitació doble amb vestidor i bany incorporat, dues habitacions individuals , un bany i un estudi.

 

Tant l’accés peatonal com l’accés per a vehicles es produeix pel xamfrà de la parcel·la (façana sud-est), i compte amb espai suficient per a la maniobra dels vehicles.

 

Les grans obertures de planta baixa de la zona d’estar-menjador estan protegides per un voladís que fa de transició entre l’habitatge, la zona pavimentada i el jardí.

 

L’estructura de l’habitatge es planteja tota amb panells de fusta contralaminada (panells de CLT) tant l'estructura vertical (murs de càrrega i façanes) com l’estructura horitzontal (sostre de planta baixa i sostre de planta primera). Tota l’estructura estarà recolzada sobre una llosa de fonamentació de formigó armat.

 

Les façanes de l’habitatge seran façanes ventilades amb, excepte tres tancaments en planta baixa que seran aplacats amb pedra natural. Els acabats dels ampits seran de plaques de  ciment reforçat amb fibres naturals tipus “Euronit”, i  els capçats de les cobertes  seran d’alucobond, sense vol a l’exterior i amb pendent cap a l’exterior en cas dels ampits  i a l’interior en el cas de la coberta.

 

Els elements practicables de totes les façanes i les seves persianes regulables, seran d’alumini lacat de color.

 

La coberta de l’habitatge serà inclinada revestida amb xapa metàl·lica i la coberta del garatge serà plana no transitable acabada amb graves.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

col.laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

Riba gestió de projectes, SL

 

 

 

IMG_5868.JPEG
IMG_0030.JPG
IMG_5864.JPEG
bottom of page