top of page

2019

REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR I REHABILITACIÓ DE FAÇANES

IGUALADA (Barcelona)

El projecte planteja la reforma i l’ampliació d’un habitatge existent situat en la planta baixa d’un edifici plurifamiliar situat al carrer Sant  Vicenç, 19  d’Igualada, que consisteix en la reforma interior de l’habitatge existent i l’ampliació en planta baixa a la façana sud i oest per ubicar la instal·lació d’un ascensor que comuniqui directament amb la planta soterrani destinada a garatge, ja que actualment és independent amb accés directe des del Paseig Verdaguer però no comunicat interiorment amb l’edifici plurifamiliar.

 

A més, el projecte també planteja la rehabilitació de totes les seves façanes, tant pel que fa a les façanes corresponents a l’habitatge en planta baixa, com a les façanes de la resta de l’edifici plurifamiliar.

 

El programa de la reforma interior de l’habitatge en planta baixa que es proposa, consta de sala d’estar –menjador, cuina, una habitació principal amb vestidor i bany incorporat, una habitació individual, un bany general, un safareig, i un petit estudi que és per on es donarà accés directe a l’ascensor que comunica amb el garatge de la planta soterrani.

 

El volum que s’amplia en planta baixa per ubicar la instal·lació de l’ascensor es regularitzarà amb la façana sud existent de l’habitatge quedant un esapi que es destinarà a magatzem per a mobiliari de jardineria, amb accés només des de la terrassa exterior, i també s’ampliarà el porxo exterior vinculat a la sala d’estar i la cuina per crear una major protecció solar a la façana sud de l’edifici.

No obstant,  l’ampliació que es proposa només incrementa la superfície construïda però no incrementa la superfície útil interior de l’habitatge existent, ja que part de l’ampliació es destina a la instal·lació d’ascensor, que no es comptabilitza com a superfície útil, i a més, com que es proposa un trasdossat interior en tot el perímetre de les façanes de l’habitatge de planta baixa, també farà que desminueixi la superfície interior de l’habitatge.

 

A la planta soterrani, la reforma que es proposa consisteix amb la instal·lació de  l’ascensor,  i d’un vestíbul previ per compartimentar el garatge de planta soterrani de l’habitatge de planta baixa.

Es manté l’escala existent que comunica el garatge amb l’espai exterior de l’habitatge de planta baixa, que està ubicada a la façana oest de l’edifici.

 

Pel que fa a la rehabilitació de les façanes de tot l’edifici es proposa fer façanes ventilades mitjançant plaques de ciment reforçat amb fibres naturals de  tipus “Euronit” de color blanc i amb aïllament de 10 cm de gruix de llana mineral tipus “Ecovent”, per tal de millorar l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’edifici.

 

Les façanes que es proposen s’alçaran per sobre del remat de la coberta existent, per tal d’amagar les canals vistes de recollida d’aigües pluvials existents de l’edifici, i així reduir també els ponts tèrmics perimetrals de la coberta.

Els capçats de les façanes seran també d’alumini amb pendent cap a l’interior de les cobertes.

La fusteria exterior serà d’alumini de color amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire, de seguretat en els casos que estableix el DB SU, i les persianes seran orientables tipus “Metalunic”, del mateix color d’alumini  lacat que les fusteries.

 

El nou paviment exterior vinculat a la zona del porxo de la sala d’estar-menjador i cuina serà de gres extruït antilliscant, regularitzant els desnivells existents a l’interior de la parcel·la i es proposa la formació d’una piscina exterior en l’àrea de la nova zona pavimentada tot aprofitant el desnivell existent amb el sostre del garatge de planta soterrani.

 

arquitectes:

Jaume Riba i Samarra, arquitecte

Sara Bordés i Garcia, arquitecta

 

Col.laboradors:

Josep M. Riba i Samarra, arquitecte tècnic

Riba Gestió de Projectes , SL

 

IMG_4426.JPG
1_edited.jpg
bottom of page