top of page

2019

REFORMA INTERIOR DE L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT

IGUALADA (Barcelona)

 

La reforma interior de l’Església de la Mare de Déu de la Soledat, situada en el carrer de la Soledat nº 41 d’Igualada. Aquest projecte planteja la reforma i restauració de l’envolvent interior de l’Església, i de l’adequació, arranjament i millora de les seves instal·lacions.

 

En la reforma i restauració de l’envolvent de l’interior de l’Església, es preveuen les següents actuacions:

 

Paviments

- Substitució paviment de la naus principal i laterals.

- Restauració del paviment del presbiteri.

 

Revestiments

- Restauració de tots els elements de pedra.

- Restauració arrambadors i portes de fusta situats al presbiteri i creuer.

-Substitució de la resta d’arrambadors de fusta per sòcols de pedra, previ arranjament de parets de suport amb morter drenant.

- Recuperació interior de les portalades de pedra est i oest.

- Reparació i pintat de tot l’enguixat existent.

 

Estructura

- Reparació de fissures en dues pilastres.

- Reparació d’arrencada de pilastres.

 

Accessos

- Substitució dels cancells de l’entrada principal i de l’entrada oest.

- Restauració de la porta de l’entrada principal i de la porta de l’entrada oest de l’Església.

 

Altres treballs

- Restauració de les làmpares del creuer, i restauració de les llànties de les imatges i del baldaquí.

 

 

Per altra banda, les actuacions previstes en l’adequació, arranjament i millora de les seves instal·lacions seran les següents:

 

- Substitució del sistema de calefacció existent, per una instal·lació de calefacció per terra radiant.

- Adequació i millora de la instal·lació elèctrica i substitució de l’enllumenat interior de l’Església.

- Substitució de la instal·lació d’audiovisuals i de comunicació.

- Instal·lació d’un sistema de tractament de les humitats per capil·laritat.

- Instal·lació d’un sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

 

col·laboradors:

Josep M. Riba, arquitecte tècnic

 

 

91
89
72
61
65
81
80
IMG_6062
88
bottom of page