top of page

2011

REFORMA D'EDIFICI BIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓ DE LOCALS ANNEXOS I PISCINA

IGUALADA (Barcelona)

 

 

 

El projecte planteja la rehabilitació integral de l’edifici i del seus exteriors, amb la finalitat de conservar els usos existents en l’actualitat (dos habitatges i locals) i la construcció d’uns cossos exteriors soterrats destinats a locals i trasters auxiliars dels habitatges; també es contempla la construcció d’una nova piscina.

 

El projecte de restauració de la façana pren com a referència l’edifici de principis del segle XX, documentat fotogràficament, recuperant alguns elements desapareguts en les reformes dels anys 40 i eliminant algun dels elements afegits aleshores i que resultaren no del tot harmoniosos amb l’edificació principal.

 

arquitectes:

Jaume Riba, arquitecte

 

col.laboradors:

Jordi Marí Pelfort, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page