top of page

2010

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Òdena (Barcelona)

 

El projecte planteja la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb un programa que es desenvolupa en planta baixa, amb l’accés a l’habitatge i dos garatges, i en planta primera es desenvolupa tot el programa principal de l’habitatge.

 

L’edificació es situa aliniada al carrer del Mig, a la part més alta del terreny i pel desnivell del solar l’escala interior de l’habitatge també dóna accés fins a la planta soterrani. i hi haurà un accés peatonal pel carrer Nou a través del pati interior d’illa en planta soterrani.

 

Exteriorment l’edificació respon a la forma irregular del solar sobretot a la part nord tocant al solar de Parcs i Jardins Urbans que té forma arrodonida.

Part de la façana de planta baixa es recula respecte la façana de la planta primera per permetre el gir dels cotxes per entrar als garatges, ja que el carrer en el punt més desfavorable és de només 3,50 m. i així les portes dels garatges i la porta principal d’accés a l’habitatge en planta baixa queden protegides per un porxo al llarg de la façana.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

Sara Bordés, arquitecta

 

col.laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

 

IMG_9858.JPG
IMG_9856.JPG
IMG_9862.JPG
bottom of page