top of page

2006

HABITATGE  UNIFAMILIAR AÏLLAT

IGUALADA (Barcelona)

 

 

 

 

El desnivell existent entre carrer i terreny condiciona totalment la disposició general de l’habitatge i principalment, la dels seus accessos; facilita l’accés al soterrani però obliga a construir  un pas de vehicles soterrat per no malmetre el jardí superior; obliga alhora a salvar un desnivell gairebé de 3,00 m entre el carrer i la planta destinada a habitatge.

Així el primer tram de parcel·la paral·lela al carrer,  es situa a pla de vorera i es converteix en un pati  d’entrada, punt d’arrencada dels enllaços amb les diferents plantes.

 

El solar s’anivella  des de la cota posterior del terreny natural, amb reblens màxims de 1,20 m en la part davantera.

La disposició de la planta baixa sorgeix dels condicionants naturals, com són els vents molestos i freds de ponent, que suggereix l’emplaçament de l’entrada a l’habitatge a l’est , o la construcció de la paret lateral del porxo de planta baixa, que deixa més recollida la terrassa exterior, o requisits propis dels promotors de situar la sala i la cuina encarats al sol, el safareig comunicat a un dels laterals ( que no sigui el d’accés) o la situació del dormitori principal encarat al sol de llevant.

 

Exteriorment l’habitatge es tanca a nord i ponent, per orientació solar i vents dominants, i s’obra a sud i a l’est, emfatitzant-se especialment la cantonada sud-est, punt de trobada de rampa, jardí, terrassa i habitatge.

 

 

 

 

 

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

Fina Aymerich, arquitecta

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page