top of page

2003

43 VIVENDES, LOCALS I GARATGE

A IGUALADA (Barcelona)

 

 

Les ordenances reguladores del Pla Especial fixen la majoria dels parametres del projecte; amb voluntat de fraccionar el llarg volum inicialment possible, el projecte planteja un soterrani unitari i dos edificis superiors independents en tota la resta de plantes, simetrics respecte l’eix central en les plantes superiors,  a excepció de la planta baixa.

 

El soterrani disposa de 47 places d’aparcament i algun traster, amb dues sortides peatonals d’emergència; l’accés de vehicles es produeix pel lateral del carrer de la Comarca.

 

La planta baixa, dividida en 2 parts, disposa dels accessos a les quatre escales previstes pels habitatges, de les dues sortides a carrer de les escales d’emergencia del garatge, de 3 habitatges en la seva façana sud, tots ells amb pati exterior, i de diferents locals al llarg de les façanes obertes a carrer.

 

Els habitatges de les cinc plantes superiors es distribueixen al voltant de quatre escales, amb un total de 40 habitatges de tres o quatre dormitoris; tots ells disposen de façana al nord i al sud, on s’hi ubiquen les sales d’estar i les cuines; dos patis de llum i ventilació centrals permeten la inclusió de dormitoris en el centre de l’edifici.

 

La planta sotacoberta es destina a trasters vinculats als habitatges.

 

Exteriorment, les façanes es resolen amb tancaments d’obra vista, al igual que les baranes de la façana sud, que incorporen una gelosia ceràmica per tal d’integrar els aparells de climatització, d’una manera discreta, en la façana; els tancaments practicables exteriors seràn d’alumini de color; la façana de l’avinguda Mestre Montaner es projecta amb les obertures agrupades horitzontalment, on per tal d’accentuar la profunditat es dona més fondària al gruix de la façana; en la cinquena i última planta es canvia el tractament d’obra vista per revestiments continus per tal de donar un remat superior al conjunt de l’edificació

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page