top of page

1999

HABITAGE UNIFAMILAR AÏLLAT

IGUALADA (Barcelona)

 

 

El solar, de 559,84 m², disposa de 14 m. de façana a l’avinguda Doctor Pasteur, eixamplant-se en la seva part posterior fins a 17,50 m.; exteriorment està limitat per una magnífica tanca de pedra, col·locada en sec, que es conserva, al igual que la dels solars veïns , segregats de la mateixa finca.

El sistema estructural utilitzat per la construcció del forjat, format per prelloses de formigó armat de 2,50 m. d’amplària i llargades de 8 fins a 11,00 m., condiciona en gran manera el volum exterior que simplifica les seves formes per tal d’adaptar-hi aquestes plaques prefabricades.

Amb voluntat igualment simplificadora, es situa el garatge en planta baixa, al igual que tota l’àrea de dia, íntimament enllaçada amb el jardí, concentrat al sud; l’accés peatonal es soluciona habilitant el pas lateral i accedint a l’habitatge per l’àrea central del seu volum, fet que redueix les circulacions interiors.

La distribució interior obeeix a la clàssica zonificació nit/dia cadascuna en una de les plantes: es contempla, en estructura i fonamentació, la possible incorporació d’un ascensor.

Les àrees d’estar, menjador i cuina estan estretament vinculades als porxos adjacents, amb continuïtat dels materials, entenent-les com àrea de trànsit entre el que és l’habitatge i el jardí.

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

Virgínia Riba, interiorista

 

bottom of page