top of page

2002

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

SANT MARTÍ DE TOUS (Barcelona)

 

 

El projecte planteja una anivellació important de la parcel·la per tal de situar el màxim de superfície a nivell de la planta principal i facilitar l’accés des del carrer de les Escoles. En aquest punt, on es troba l’accés principal exterior de la finca, l’accés es situarà en un eixamplament del carrer (a resoldre en el projecte d’urbanització de la zona verda pública prevista), punt de connexió a peu pla d’aquest espai públic amb el mateix carrer (cota 102 del topogràfic).

 

L’habitatge es situa en la cota 106; projectat majoritàriament en planta baixa, consta de dos cossos diferenciats: L’àrea que recull el programa bàsic de l’habitatge i l’àrea de peces annexes a aquest, quedant les dues zones relacionades a través d’un pas que connecta el pati exterior d’entrada, situat al nord, amb l’àrea ajardinada que ocupa la totalitat de la franja sud. Aquest pas es projecta amb uns tancaments correders que permeten deixar-lo totalment obert els mesos d’estiu.

 

L’habitatge constarà d’un ampli rebedor, obert a l’exterior i a la planta estudi superior, on es situa també l’escala i on aboquen les diferents àrees: la zona de dia, amb la cuina, la sala- menjador i el lavabo petit; la zona de nit, amb quatre habitacions, dos banys i l’àrea destinada a neteja i magatzem de roba, la connexió amb el garatge i sales complementaries i l’estudi superior.

 

L’ala oest de l’edificació l’ocupa, al mateix nivell, el garatge, la sala de jocs i una sala complementaria, la piscina interior amb el seu vestuari i la cambra d’instal·lacions; totes elles disposen d’accés directe a l’exterior.

 

Exteriorment, les grans obertures queden recollides sota els porxos projectats al llarg de les entrades i de totes les zones d’estar i cuina.

 

La voluntat d’incorporar els espais exteriors i les amplies vistes que es contemplen de d’aquest privilegiat emplaçament han condicionat la situació i dimensions de les obertures de façana, situades principalment a l’est i al sud, alhora que faciliten la visió i contacte de les àrees exteriors i de la piscina des del interior de l’habitatge.

 

Els materials projectats són, principalment, les parets revestides de pedra de “Turó”, lloses de formigó combinades amb alguns panys estucats, algunes pinzellades de color en les parets de l’àrea d’entrada i cuina; tancaments practicables de fusta i alumini i revestiments de planxa “corten” en l’àrea d’entrada.

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

Virgínia Riba, interiorista

 

 

bottom of page