top of page

2004

HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT

VALLDOREIX (Barcelona)

 

 

 

 

 

El solar, de forma pràcticament rectangular i de 1.194,89 m² de superfície, queda limitat a sud-oest pel Passatge Castanyer i per parcel·les privades en les seves altres tres cares; la normativa urbanística contempla una possible ampliació del passatge en aquest lateral.

Presenta un desnivell de 2,14 m en la façana de 26,61 m a carrer i un desnivell total de 6,43 m entre els extrems nord i sud de la parcel·la.

El projecte preveu la construcció d’un habitatge emplaçat sobre una nova plataforma intermitja, situada 1 metre per sobra del terreny natural en el centre de gravetat de l’edifici,  deixant per sota una planta soterrada, amb accés planer des de el  carrer i dues plantes superiors destinades a l’habitatge.

La planta soterrada, aprofita els desnivells del carrer i la parcel·la per facilitar-ne l’accés exterior i dotar-la d’una correcta il·luminació; disposa d’una àrea destinada a piscina interior i vestuari, quedant la resta ocupada pel garatge, trasters i dependències per les instal·lacions, a més de l’ascensor i escala que l’enllacen amb les plantes superiors.

 

 

 

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Xavi Pla de los Rios, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page