top of page

2002

11 HABITATGES LOCAL I GARATGE

IGUALADA (Barcelona)

 

L’edifici s’organitza al voltant de les dues caixes d’escala de cadascun dels carrers; la de la carretera de Manresa uneix les set plantes de l’edifici en aquest punt, comunicant totes les plantes soterrades amb les plantes superiors.

 

El notable desnivell existent entre els dos carrers provoca que les tres plantes del carrer Trobadiners es corresponguin, a nivell, amb els tres soterranis del cos de la carretera de Manresa, quedant igualment a nivell el sotacoberta de Trobadiners amb els baixos de l’àrea nord.

 

Les set plantes resultants combinen de manera atípica els diferents usos permesos de la següent manera:

 

La planta baixa del carrer Trobadiners es destina als accessos peatonals, al garatge principal i a dos locals amb façana a carrer.

 

Les plantes primera i segona del carrer Trobadiners s’ocupen amb dos habitatges per planta, units cadascun d’ells amb dos locals situats a nivell dels habitatges, però soterrats respecte la carretera de Manresa i vinculats als habitatges corresponents.

 

La planta sotacoberta del carrer Trobadiners està a nivell de la planta baixa de la carretera de Manresa, combinant usos de garatge, trasters i locals.

 

Les plantes primera i segona de la carretera de Manresa estan ocupades per tres i quatre habitatges, respectivament.

 

La planta sotacoberta de la carretera es destina a locals trasters vinculats als pisos inferiors.

 

Aquesta complexitat funcional, es reflecteix en part en les façanes interiors dels diferents cossos; les façanes a carrer intenten resoldre de manera més simple aquesta situació; en el carrer Trobadiners aquest edifici es final de la reculada existent en aquest tram del carrer, apareixent una mitgera al descobert, que es tractarà amb material de façana; creiem que el projecte resol satisfactòriament aquesta trobada.

 

L’aplacat de pedra, l’obra vista i els aluminis de color seran els materials dominants de les diferents façanes.

 

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

Sara Bordés, arquitecta

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page