top of page

2001

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

 

 

Presenta el solar una caiguda del 10% d’est a oest en l’actual plataforma d’explanació, facilitant aquest fet l’accés, pràcticament a nivell des dels diferents carrers a la planta soterrada i planta baixa.

Les Ordenances Reguladores Complementàries d’aquesta zona defineixen per cada parcel·la unes plataformes d’anivellament del terreny; en aquest projecte es situa la planta baixa a 0,30 metres per sobre d’aquesta plataforma (en el plànol 01 es justifica aquest nivell i la seva relació amb les referències topogràfiques subministrades per l’Ajuntament).

La planta soterrani, situada en la cota –3,05, disposa d’accés planer des del Carrer Pi d’en Xandri, ubicant-s’hi el garatge, la cambra d’instal·lacions, un traster, un vestidor, el celler i l’escala d’accés a la planta baixa; disposa de ventilació  a través de la porta corredissa.

En la planta baixa s’hi disposa el programa bàsic d’habitatge, excepte les  habitacions dels fills; repartides en un sol nivell, la planta disposa de sala d’estar i menjador projectats al jardí a través del porxo exterior, cuina-menjador, cambra de roba amb estenedor cobert, l’habitació principal amb vestidor, bany i dormitori, un dormitori complementari, un lavabo general de planta i el rebedor d’entrada amb les escales a la planta superior i al garatge.

La planta superior l’ocupen els tres dormitoris, cadascun d’ells amb bany i vestidor; el distribuïdor d’aquest pis s’obre al doble espai que conforma el rebedor.

Exteriorment la plataforma de la planta baixa es projecta cap el perímetre ajardinat de la parcel·la, excepte en els extrems est i oest i els accessos principals, punts obligats d’adaptació topogràfica, tal i com es justifica en els plànols adjunts.

Les obertures de façana es concentren principalment en les façanes est, sud i oest, quedant la façana nord perforada només per la porta d’accés, remarcada amb el porxo d’entrada, i diferents obertures menors corresponents a serveis.

L’habitatge es projecte amb maó ceràmic com a material principal, paret aplacada amb pedra natural en façana nord, i parets de planta baixa estucada al voltant del porxo; lloses de formigó vist, coberta de teula ceràmica plana emmarcada amb murets d’obra vista capçats amb xapa de coure oxidada; porta exterior d’accés amb fusta envernissada; finestres i persianes d’alumini lacat de color.

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page