top of page

1999-2001-2002

EDIFICIS DE 24+21+7+12 HABITATGES, LOCALS I GARATGE.

IGUALADA

 

El projecte global contemplava la construcció, desenvolupada en tres fases, de diferents edificacions disposades segons l'ordenació d'alineació a vials; es renuncia a l'edificació en l'interior del pati d'illa per tal de generar un espai lliure ajardinat que serveixi de pati d'accés als habitatges; tots ells accediran peatonalment a la via pública a través d'aquest pati, que disposarà de dos enllaços amb els carrers perimetrals: pel carrer de la Caritat, mitjançant un accés descobert, apte alhora per la circulació rodada de serveis i pel carrer de la Soledat, mitjançant un pas cobert, a través de planta baixa, per sota de les edificacions de les plantes pis superiors.

 

El conjunt previst s’està desenvolupant en les tres fases següents:

 

FASE 1:       Finalitzada; correspon al volum edificat en testera de 43,20 m. de longitud i 17,00 m. de fondària de PB+3 (13 m.) amb façana est al carrer de Santa Joaquima Vedruna, sud al carrer Caritat i façana posterior oest a pati-jardí interior d'illa i amb entrada general al conjunt des del carrer Caritat (circulació de vianants  i rodada de serveis).

 

S'aprofita el buit creat per l'edificació en el xamfrà dels carrers Caritat i Santa Joaquima de Vedruna per situar-hi els accessos tant de garatge com de pas de vianants, tant de la primera com de la segona fase, i el transformador soterrat.

 

FASE 2:       Engloba el xamfrà del carrer de la Soledat i el carrer de Santa Joaquima Vedruna; disposa a més de façana sud i est al pati interior ajardinat i entrada general al conjunt pel carrer de la Soledat (circulació de vianants).

 

FASE 3:     Consta de planta baixa destinada a garatge per a 6 vehicles, amb accés directa als vestíbuls d’entrada, i de dos locals en planta baixa amb pati exterior; les tres plantes pis superiors es distribueixen en quatre habitatges cadascuna, amb idèntic programa per cada habitatge: sala-menjador, cuina, dues habitacions, un bany, rebedor, i terrassa exterior; la planta sotacoberta completa l’edificació, amb quatre locals trasters amb terrassa vinculats als habitatges inferiors.

 

 

Autors:

Jaume Riba, arquitecte

Sara Bordés, arquitecta

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page