top of page

1994-2000-2001

EDIFICI DE 15 +11+12 HABITATGES, LOCALS I GARATGES

IGUALADA

 

 

El soterrani està destinat bàsicament a garatge i trasters, situant-hi també el dipòsit d'aigua potable i la cambra dels grups de pressió; l'accés és a través de rampa i disposa de sortida d'emergència comunicada directament amb el carrer.

 

La planta baixa està ocupada per un local comercial i un local socio-cultural  ademés dels diferents accessos a l'edifici: les escales de veins, la d'emergència de l'aparcament i la rampa d'accés al garatge soterrat.

 

La planta primera està destinada a 3 habitatges, un d'ells vinculat al local de P.B., mentre que els altres tenen la superfície d'un apartament.

 

La planta segona, tercera i quarta es destinen cadasquna d'elles a quatre habitatges,d'uns 150 m² de superfície cinstruïda.

 

Els sotacobertes es destinen a locals trasters no habitables i vinculats als habitatges, i a cambres de màquines pels ascensors.

 

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page