top of page

1998

HABITATGES, LOCALS I GARATGE

IGUALADA

 

La seva situació en un indret tan representatiu com és la Rambla, i la seva posició privilegiada en un dels seus xamfrans, configuren uns condicionants de projecte singulars.

 

El xamfrà, punt particular de la façana, s'ha projectat a partir de la diferent jerarquia viària dels carrers que el conformen; la tribuna, que es projecta en aquest punt, es planteja més tancada i protegida del solejament en les seves àrees sud, est i oberta al nord, en direcció a la Rambla; la protecció solar d’aquesta tribuna serà mitjançant lames verticals orientables d’alumini lacat.

 

En la façana a la Rambla es vol harmonitzar diferents elements clàssics en les arquitectures insertades en centres històrics: façanes planes, eminentment massisses, amb obertures verticals i mesurades, contrastades amb elements oberts com les tribunes; s'opta per integrar les obertures i els tractaments dels baixos dintre de l'ordenació general de la resta de la façana.

 

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page