top of page

2000

HABITAGE UNIFAMILAR AÏLLAT

IGUALADA (Barcelona)

 

 

Sobre un solar de 9 m. d’amplària , uns 40 m. de profunditat i amb un notable desnivell de 6,5m., es projecta aquest habitatge unifamiliar, amb tipologia d’eixample de construcció entre mitgeres i amb la façana principal alineada a carrer i pati posterior al nord.

La proposta va tenir dos requisits particulars: la creació d’un pas entre el carrer i el jardí posterior sense interferir en l’habitatge i la doble orientació de l’àrea d’estar, oberta al jardí (al nord) i buscant assolellament a través d’un pati interior, que es converteix en el protagonista i peça al voltant del qual s’articula l’esmentat pas, l’entrada i la planta principal de l’habitatge.

El desnivell existent propicia la situació del primer tram del jardí al pla de l’habitatge en la primera planta i l’emplaçament de l’àrea de piscina elevada, més solejada i oberta a l’extrem nord de la finca.

Les tres plantes del projecte s’ajusten a les necessitats de cada planta; els baixos, a pla de carrer estan ocupats pel garatge, locals annexes i accessos, i les dues plantes superiors es destinen a habitatge.

Els material principals han estat l’aplacat de llosa de pissarra en les façanes a nivell de planta baixa i paviments generals de l’habitatge, l’Alucobond en la façana principal juntament amb les persianes replegables i orientables i l’obra vista, els tancaments d’alumini i el aplacats de fusta a la resta de façanes.

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

Virgínia Riba, interiorista

 

bottom of page